Vegoval: program

Vegoval 2018: Program

Svensk mat- och miljöinformation arrangerar en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet 2018. Tanken är att ge dig verktyg för att bli mer aktiv i de demokratiska processerna. Programmet uppdateras löpande.

Strategiworkshop: hur jobbar vi strategiskt för minskad köttkonsumtion?

Datum: 13 januari 2018 | Tid: 13.00–15.00 | Plats: Meddelas inom kort | Medverkande: Svensk mat- och miljöinformations styrelse | Anmälan till: jande@smmi.se

Den 13 januari bjuder Svensk mat- och miljöinformations styrelse in till ett strategimöte i Stockholm för dig som är eller vill bli aktiv i föreningens arbete för minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten. Vi pratar om hur vi når ut och skapar förändring på mest effektiva sätt – på lång och kort sikt. Bland annat kommer vi att diskutera arbetet med sociala medier.

Demokratiworkshop 2:
Så uppmuntrar vi politiken att främja växtbaserad mat

Datum: 31 januari 2018 | Tid: 17.00–19.00 | Plats: NBV, Klara södra kyrkogata 20, Stockholm | Medverkande: Birgitta Ohlsson (L), riksdagens utrikesutskott och Per-Arne Håkansson (S), riksdagens näringsutskott | Anmälan till: jande@smmi.se

Under denna workshop får du tips från två erfarna riksdagspolitiker, varav en före detta minister, och möjlighet att ställa frågor till dem. Därefter brainstormar vi och tar beslut om praktiskt genomförbara aktiviteter, som vi sedan jobbar vidare med inför valet.

Mer information

Workshop: Effektiv påverkan med små medel

Datum: februari 2018 (exakt datum kommer inom kort) | Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Hur når man ut med sitt budskap och påverkar opinionen och politiken med små ekonomiska medel? Detta är temat för denna spännande workshop under vecka 6 2018.

Mer information kommer.

Expertföreläsning om styrmedel för hållbarhet

Datum: februari 2018 (preliminärt) | Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Mer information kommer.

Demokratiworkshop 3:
Medborgarinflytande i politiken

Datum: mars 2018 (preliminärt) | Plats: NBV, Klara södra kyrkogata 20, Stockholm | Medverkande: Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordförande i riksdagens justitieutskott | Anmälan till: jande@smmi.se

Annika Hirvonen Falk är riksdagsledamot och har även erfarenhet från kommunpolitiken i Sundbyberg. Under denna workshop tipsar Annika om hur du kan göra din röst hörd i politiken. Hur kontaktar man sina folkvalda representanter? Vilka möjligheter har man att påverka politiken mellan valen? Hur får man politiker och partier att lyssna? Workshoppen ger dig som är engagerad i vegofrågor kunskap om hur du och din organisation kan påverka mer effektivt på alla politiska nivåer, inför valet nästa år och under mandatperioden.

Mer information

 


Detta har hänt

Demokratiworkshop 1:
Påverka rikspolitiken från höger till vänster

Datum: 15 november 2017 | Tid: 17.00–19.00 | Plats: Sveriges riksdag, Stockholm | Medverkande: Jens Holm (V), riksdagens miljö- och jordbruksutskott och Sofia Arkelsten (M), riksdagens utrikesutskott

Under denna workshop får du tips från två erfarna riksdagspolitiker och möjlighet att ställa frågor till dem. Därefter brainstormar vi och tar beslut om praktiskt genomförbara aktiviteter, som vi sedan jobbar vidare med inför valet.

Mer information

Interaktivt seminarium:
Vegoval 2018

Datum: 25 november 2017 | Tid: 11.00–12.00 | Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm | Medverkande: Per-Anders Jande, miljöpolitisk expert, Svensk mat- och miljöinformation och Kerstin Amelin, miljöpolitisk expert, Svensk mat- och miljöinformation | Programpunkt på Socialistiskt forum. Fritt inträde, ingen anmälan krävs

Vi måste minska köttkonsumtionen drastiskt för att kunna uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål. Minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomat behöver prioriteras upp på den politiska dagordningen.

Under detta interaktiva seminarium diskuterar vi olika åtgärdsförslag som ligger på den politiska dagordningen och hur vi kan samarbeta för att lyfta dessa förslag inför valet 2018.

Mer information

Workshop: Lär dig skriva effektiva debattartiklar och insändare

Datum: 7 december 2017 | Tid: 17.30–19.30 | Plats: NBV, Klara Södra kyrkogatan 20, Stockholm | Medverkande: Jonas Norberg, debattexpert på Svensk mat- och miljöinformation

Under denna workshop delar en av Sveriges skickligaste insändar- och debattartikelskribenter i vegofrågor, Jonas Norberg, med sig av sina tips på hur man skriver en bra insändare/debattartikel. Vi går igenom allt från innehåll, textstruktur och längd till timing, aktualitet och andra knep för att få sin debattext publicerad.

Vi går även igenom det praktiska med att skicka en debattartikel. Vilken information om mig ska jag bifoga? Var hittar jag adresser till tidningsredaktionernas insändar- och debattsidor? Vilka teckenbegränsningar har olika tidningar? Vilken typ av material tar olika tidningar in? Vilka kräver ensamrätt? Vilken tidning eller annat debattforum väljer jag för olika typer av innehåll? Var når jag ut bäst? Hur många läsare når jag via olika forum?

Vi avslutar med en skrivarverkstad, där vi skriver insändare, ger varandra konstruktiv kritik, förbättrar och skickar iväg insändarna!

Mer information