Program Vegoforum 2021

Program Vegoforum 2021

Under 2021 kommer vi att anordna ett antal digitala event via Zoom och förhoppningsvis även något forum irl på ABF-huset i Stockholm hösten 2021. Planeringen av eventen pågår och denna sida uppdateras kontinuerligt. Datum och tider kan komma att ändras.

Kommande Vegoforum

Djurindustrin och pandemier
Lördagen 24 april kl. 13.00–15.00
Djurindustrin och pandemier

Ett ämne som blivit aktuellt under den pågående pandemin är djurindustrins centrala roll i utvecklingen och spridningen av pandemiska och zoonotiska virus. Såväl den skövling av ekosystem som sker för att skapa betesmark och mark för foderodling, som marknader med vilda djur, djurfabriker och slakterier har visat sig vara mycket problematiska på olika sätt.

Forskare och ansvariga på myndigheter delar med sig av sin kunskap och diskuterar med riksdagspolitiker om vad som kan göras för att minska risken för framtida pandemier.

Detaljerat program kommer inom kort.

Vego i Europa
Lördagen 29 maj kl. 12.00–13.45
Vego i Europa

Hur ser vegorörelen ut i Europa? Vilka krav driver den för minskad köttkonsumtion och bättre förutsättningar för växtbaserad mat i olika länder? Vi ser fram emot inbjudna gäster från flera Europeiska länder, som berättar om vad som händer i de egna länderna, samt om samarbetet i Europa.

Detaljerat program kommer inom kort.

Vego i EU
Lördagen 29 maj kl. 14.15–16.00
Vego i EU

Vad händer inom EU på vegoområdet och vilka frågor driver vegorörelsen inom unionen mot beslutsfattarna? Våra inbjudna gäster berättar om samarbete kring krav inom unionen och vad som händer med vegofrågan på EU-nivå.

Detaljerat program kommer inom kort.

Vego i världen: tillstånd och trender
Lördagen 2 oktober kl. 12.00–13.45
Vego i världen: tillstånd och trender

Hur ser vegorörelsen ut internationellt? Vad händer i olika länder? Vilka frågor drivs? Vad går bra och vad går dåligt? Vi ser fram emot inbjudna gäster från olika länder där det händer spännande saker på vegoområdet!

Vego i världen: internationellt samarbete
Lördagen 2 oktober kl. 14.15–16.00
Vego i världen: samarbete

Hur samarbetar vegorörelsen internationellt? Vilka samarbetsforum och organisationer finns? Vilka frågor driver den internationella vegorörelsen? Gäster som jobbar med internationellt vegosamarbete ger oss en inblick.

Vego i idrottsvärlden: teorin
Lördagen 13 november kl. 12.00–13.45
Vego i idrottsvärlden: teorin

Allt fler elitidrottare går över till växtbaserad kost. Vissa blir veganer av djurrättsskäl och inser att den nya kosten också ger dem en prestationsmässig fördel. Andra börjar äta växtbaserat just för de prestationsmässiga fördelarna. Hör experter och idrottare dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

Vego i idrottsvärlden: praktiken
Lördagen 13 november kl. 14.15–16.00
Vego i idrottsvärlden: praktiken

Allt fler elitidrottare går över till växtbaserad kost. Vissa blir veganer av djurrättsskäl och inser att den nya kosten också ger dem en prestationsmässig fördel. Andra börjar äta växtbaserat just för de prestationsmässiga fördelarna. Hör experter och idrottare dela med sig av kunskaper och erfarenheter.

 


Genomförda Vegoforum

Vego och djurrätt i journalistiken
Lördagen 13 februari kl. 13.00–16.00
Vego och djurrätt i journalistiken

Första Vegoforumeventet 2021 är ett webbinarium via Zoom på temat Vego och djurrätt i journalistiken.

Journalister, redaktörer och mediaforskare pratar om hur de ser att utvecklingen för vegofrågorna sett ut i media de senaste åren. Ett diskussionsämne är hur klimatfrågan lyft vegofrågan och hur det relaterar till djurrättsfrågan. Några av talarna deltar därefter i ett modererat panelsamtal.

Här hittar du mer info och en länk till webbinariet på Youtube!