fbpx

Program Vegoforum 2021

Program Vegoforum 2021

Under 2021 fortsatte Vegoforum i digitalt format, med tematiska event via Zoom. Nedan kan du hitta information om eventen, detaljerat program och länk till webbinarierna på YouTube.

Vill du vara med och planera och genomföra Vegoforum 2022? Hör av dig till oss på info@vegoforum.se!


Veg in the world religions / Vego i världsreligionerna
Lördagen 13 november kl. 13.00–15.15
Vego i världsreligionerna

Företrädare för fem religioner ger en kort introduktion till religiösa och etiska aspekter kopplade till vegofrågan i sin respektive religion. Därefter följer en modererad diskussion om etik kopplad till religion, med fokus på djurrätt och hållbarhet.

De representerade religionerna under forumet är kristendomen, islam, hinduismen, buddhismen och judendomen.

Program
Se webbinariet på Youtube!


Veg in the EU / Vego i EU
Söndagen 3 oktober kl. 13.00–14.30
Vego i EU

Vad händer inom EU på vegoområdet och vilka frågor driver vegorörelsen inom unionen mot beslutsfattarna? Hur arbetar de vegopositiva politikerna för att få igenom vegovänliga beslut?

Detaljerat program
Se webbinariet på Youtube!


Vego och djurrätt i journalistiken
Lördagen 13 februari kl. 13.00–16.00
Vego och djurrätt i journalistiken

Första Vegoforumeventet 2021 är ett webbinarium via Zoom på temat Vego och djurrätt i journalistiken.

Journalister, redaktörer och mediaforskare pratar om hur de ser att utvecklingen för vegofrågorna sett ut i media de senaste åren. Ett diskussionsämne är hur klimatfrågan lyft vegofrågan och hur det relaterar till djurrättsfrågan. Några av talarna deltar därefter i ett modererat panelsamtal.

Här hittar du mer info och en länk till webbinariet på Youtube!