fbpx

Vegoval: program

Vegoval 2018: Program

Svensk mat- och miljöinformation arrangerar en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet 2018. Tanken är att ge dig verktyg för att bli mer aktiv i de demokratiska processerna. Programmet pågår under ett helt år och ersätter Vegoforum 2018.

Program

Demokratiworkshop 1:
Påverka rikspolitiken från höger till vänster

Datum: 15 november 2017 | Tid: 17.00–19.00 | Plats: Sveriges riksdag, Stockholm | Medverkande: Jens Holm (V), riksdagens miljö- och jordbruksutskott och Sofia Arkelsten (M), riksdagens utrikesutskott

Under denna workshop får du tips från två erfarna riksdagspolitiker och möjlighet att ställa frågor till dem. Därefter brainstormar vi och tar beslut om praktiskt genomförbara aktiviteter, som vi sedan jobbar vidare med inför valet.

Mer information

Interaktivt seminarium:
Vegoval 2018

Datum: 25 november 2017 | Tid: 11.00–12.00 | Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm | Medverkande: Per-Anders Jande, miljöpolitisk expert, Svensk mat- och miljöinformation och Kerstin Amelin, miljöpolitisk expert, Svensk mat- och miljöinformation | Programpunkt på Socialistiskt forum. Fritt inträde, ingen anmälan krävs

Vi måste minska köttkonsumtionen drastiskt för att kunna uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål. Minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomat behöver prioriteras upp på den politiska dagordningen.

Under detta interaktiva seminarium diskuterar vi olika åtgärdsförslag som ligger på den politiska dagordningen och hur vi kan samarbeta för att lyfta dessa förslag inför valet 2018.

Mer information

Workshop: Lär dig skriva effektiva debattartiklar och insändare

Datum: 7 december 2017 | Tid: 17.30–19.30 | Plats: NBV, Klara Södra kyrkogatan 20, Stockholm | Medverkande: Jonas Norberg, debattexpert på Svensk mat- och miljöinformation

Under denna workshop delar en av Sveriges skickligaste insändar- och debattartikelskribenter i vegofrågor, Jonas Norberg, med sig av sina tips på hur man skriver en bra insändare/debattartikel. Vi går igenom allt från innehåll, textstruktur och längd till timing, aktualitet och andra knep för att få sin debattext publicerad.

Vi går även igenom det praktiska med att skicka en debattartikel. Vilken information om mig ska jag bifoga? Var hittar jag adresser till tidningsredaktionernas insändar- och debattsidor? Vilka teckenbegränsningar har olika tidningar? Vilken typ av material tar olika tidningar in? Vilka kräver ensamrätt? Vilken tidning eller annat debattforum väljer jag för olika typer av innehåll? Var når jag ut bäst? Hur många läsare når jag via olika forum?

Vi avslutar med en skrivarverkstad, där vi skriver insändare, ger varandra konstruktiv kritik, förbättrar och skickar iväg insändarna!

Mer information

Strategiworkshop: hur jobbar vi strategiskt för minskad köttkonsumtion?

Datum: 13 januari 2018 | Tid: 13.00–15.00 | Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm | Medverkande: Svensk mat- och miljöinformations styrelse

Den 13 januari bjuder Svensk mat- och miljöinformations styrelse in till ett strategimöte i Stockholm för dig som är eller vill bli aktiv i föreningens arbete för minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten. Workshoppen passar även dig som jobbar med frågorna i andra sammanhang.

Vi pratar om hur vi når ut och skapar förändring på mest effektiva sätt – på lång och kort sikt. Bland annat kommer vi att diskutera arbetet med sociala medier och hur man peppar fler att engagera sig i frågorna.

Mer information

Demokratiworkshop 2:
Så uppmuntrar vi politiken att främja växtbaserad mat

Datum: 31 januari 2018 | Tid: 17.00–19.00 | Plats: NBV, Klara södra kyrkogata 20, Stockholm | Medverkande: Birgitta Ohlsson (L), riksdagens utrikesutskott och Per-Arne Håkansson (S), riksdagens näringsutskott

Under denna workshop får du tips från två erfarna riksdagspolitiker, varav en före detta minister, och möjlighet att ställa frågor till dem. Därefter brainstormar vi och tar beslut om praktiskt genomförbara aktiviteter, som vi sedan jobbar vidare med inför valet.

Mer information

Workshop: Effektiv påverkan på kommunal nivå och i sociala medier

Datum: 3 februari 2018 | Tid: 13.00–15.00 | Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

På vår strategiworkshop 13 januari bestämde vi att jobba med påverkan mot kommuner och sociala medier. Under denna planeringsworkshop jobbar vi praktiskt med dessa frågor. Vi kommer även att diskutera internutbildning och debattartikelskrivande.

Vill du vara med och påverka vad som serveras i skolor och annan kommunal måltidsverksamhet, eller jobba med att uppmärksamma vegofrågan i sociala medier? I så fall är du varmt välkommen på detta möte! Både du som vill vara aktiv i Svensk mat- och miljöinformation och du som representerar en annan organisation eller är en privatperson och vill samarbeta kring dessa frågor är välkommen!

På mötet kommer vi även att planera skrivarstugor, där vi skriver insändare och debattartiklar tillsammans och hur vi kan utbilda oss kring vegofrågan – till exempel genom studiecirklar.

Du kan delta irl på ABF-huset i Stockholm eller via nätet på Google hangouts. Ange hur du vill delta när du anmäler dig. Välkommen!

Planeringsworkshop: Lobbying i vegofrågor mot riksdag och regering

Datum: 7 februari 2018 | Tid: 17.00–19.00 | Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Denna workshop är för dig som vill jobba med ideell lobbying för minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten.

Vi planerar vår lobbyverksamhet i vegofrågor inför valet och hur vi bygger upp kontakter för nätverkande med riksdagspolitiker, ministrar och företrädare för politiska ungdomsförbund. Vi bygger vidare på de tips och idéer vi fått under tidigare demokratiworkshoppar, men du kan vara med även om du inte varit på dessa.

Planeringsworkshop:
Påverkan på kommunal nivå

Datum: 18 februari 2018 | Tid: 14.00–16.00 | Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Vi träffas utanför hissarna på plan 2

Denna workshop är för dig som vill jobba ideellt för minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten på kommunal nivå.

Vi planerar verksamheten utifrån fallstudier av ett urval kommuner och tar fram en checklista för vad man ska tänka på när man vill påverkan den kommunala måltidsverksamheten, som vi sedan tillämpar i fler kommuner. Vi bygger vidare på de tips och idéer vi fått under tidigare workshoppar, men du kan vara med även om du inte varit på dessa.

Planeringsworkshop:
Påverkan på kommunal nivå

Datum: 4 mars 2018 | Tid: 14.00–16.00 | Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Vi träffas utanför hissarna på plan 2

Denna workshop är för dig som vill jobba ideellt för minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten på kommunal nivå.

Vi planerar verksamheten utifrån fallstudier av ett urval kommuner och tar fram en checklista för vad man ska tänka på när man vill påverkan den kommunala måltidsverksamheten, som vi sedan tillämpar i fler kommuner. Vi bygger vidare på de tips och idéer vi fått under tidigare workshoppar och det vi gjort på tidigare planeringsworkshoppar, men du kan vara med även om du inte varit på dessa.

Expertföreläsning:
Djurhållningens klimatpåverkan

Datum: 18 april 2018 | Tid: 18.00–19.00 | Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg | Fritt inträde! Först till kvarn.

Denna expertföreläsning ger dig fördjupad information om djurhållningens påverkan på klimatet och om vilka som är de effektivaste politiska styrmedlen för att komma tillrätta med problemen, ur forskningens synvinkel.

Vår expertföreläsare är Fredrik Hedenus, docent och senior forskare i fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola. Fredrik är också känd som klimatexperten i UR-serien Zero impact.

Mer information

Workshop: Effektiv påverkan med små medel

Datum: 19 april 2018 | Tid: 17.00–19.00 | Plats: Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25, Stockholm | Medverkande: Christian Tengblad, klimat- och kollektivtrafikaktivist | Anmälan till: workshop@vegoforum.se

Hur når man ut med sitt budskap och påverkar opinionen och politiken med små ekonomiska medel? Klimat- och kollektivtrafikaktivisten Christian Tengblad, som bland annat jobbar för gratis kollektivtrafik på Planka.nu, delar med sig av sina tips och erfarenheter. Workshoppen avslutas med att vi brainstormar om praktiskt genomförbara aktiviteter.

Workshoppen är öppen både för dig som vill jobba för en hållbar livsmedelssektor, minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten i Svensk mat- och miljöinformations regi och för dig som vill jobba med frågorna i en annan organisation eller som privatperson.

Mer information

Workshop för unga:
tema matens klimatpåverkan

Datum och tid: 12 maj 2018 kl 11.30–14.00 | Plats: Demokratipiloterna Dynamo, Södermannagatan 38, Stockholm | Anmälan via facebook

Maten står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan. Samtidigt förändrar unga sina matvanor på ett helt nytt sätt.

Kom på Workshop med PUSH Sverige och Svensk mat- och miljöinformation, där vi genom övningar diskuterar klimatförändringarna och vad vi kan göra åt dem, med fokus på matens påverkan.

Mer information och anmälan på facebook

Demokratiworkshop 3:
Medborgarinflytande i politiken

Medverkande: Annika Hirvonen Falk (MP), vice ordförande i riksdagens justitieutskott

Annika Hirvonen Falk är riksdagsledamot och har även erfarenhet från kommunpolitiken i Sundbyberg. Under denna workshop tipsar Annika om hur du kan göra din röst hörd i politiken. Hur kontaktar man sina folkvalda representanter? Vilka möjligheter har man att påverka politiken mellan valen? Hur får man politiker och partier att lyssna? Workshoppen ger dig som är engagerad i vegofrågor kunskap om hur du och din organisation kan påverka mer effektivt på alla politiska nivåer, inför valet nästa år och under mandatperioden.

Mer information

Almedalen 2018

Hela programmet på facebook