fbpx

Aktionsverkstad: Effektiv påverkan med små medel

Svensk mat- och miljöinformation arrangerar en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet 2018. Tanken är att ge dig verktyg för att bli mer aktiv i de demokratiska processerna. Du får lära dig mer om hur du kan påverka politiken i din kommun, ditt landsting eller i riksdagen i vegovänlig rikting.

Workshoppen är gratis och öppen för alla. Fokus ligger på hur vi kan påverka för minskad köttkonsumtion, bättre villkor för vegomat och en hållbar livsmedelssektor. Passa på att anmäla dig idag. Antalet platser är begränsat!

Aktionsverkstad: Effektiv påverkan med små medel

Medverkande
Christian Tengblad, klimat- och kollektivtrafikaktivist

Plats
Hornstulls bibliotek, Hornsbruksgatan 25, Stockholm

Tid
19 april 2018 kl 17-19

Kostnad
Aktionsverkstaden är gratis, men du får gärna ge ett frivilligt bidrag till vår verksamhet. Swisha till 1234 644 332 eller satt in pengarna på plusgirokonto 46 08 46-9.

Antal platser
25

Anmälan till
workshop@vegoforum.se

Christian Tengblad

Som privatperson eller aktiv i en liten organisation kan det verka svårt att påverka opinionen och politiken i sina frågor. Under denna demokratiworkshop får du tips på hur man kan nå ut med sitt budskap och påverka opinionen och politiken med små ekonomiska medel.

Klimat- och kollektivtrafikaktivisten Christian Tengblad, som bland annat jobbar för gratis kollektivtrafik på Planka.nu, delar med sig av sina tips och erfarenheter. Verkstaden mynnar ut i att vi spånar fram praktiskt genomförbara aktiviteter, som vi kan genomföra inför valet i år – och på längre sikt. Fokus ligger på minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomaten.

Samarbete