fbpx

Att minska matens miljöpåverkan

Att minska matens miljöpåverkan

Med Joseph Poore, chef för Oxford Martin Programme on Food Sustainability Analytics, Institutionen för biologi, Universitetet i Oxford    

Webbinarium onsdag 12 april kl. 19.00–20.00 svensk tid. Eventspråket är engelska. Det är gratis att delta!

 

Oxfordstudien

Under detta webbseminarium delar forskaren Joseph Poore med sig av sina resultat och svarar på frågor om sin forskning om hur man bäst minskar den negativa miljöpåverkan från global livsmedelsproduktion.

Föredraget är centrerat kring resultaten i artikeln Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science 2018. Artikeln skrevs tillsammans med Thomas Nemecek, biträdande chef för forskningsgruppen för livscykelanalyser på Agroscope.

För den studie som rapporteras i artikeln analyserade forskarna effekten av att producera världens 40 mest populära livsmedelsprodukter, vilka representerar ungefär 90 % av den globala protein- och kalorikonsumtionen. Med hjälp av datauppsättningar för miljöpåverkan från livsmedelsproduktion från tidigare studier kunde de täcka produktionen av dessa produkter på 38 700 gårdar i 119 länder.

Även om det kan vara mycket stora skillnader i miljöpåverkan för att producera samma produkt, var huvudslutsatsen att påverkan från de minst miljöskadliga animaliska produkterna vanligtvis överstiger påverkan från vegetabiliska ersättningsprodukter. Detta bekräftar att den största minskningen av negativ miljöpåverkan kommer från att ändra vår kost till växtbaserad mat.

Artikeln resulterade i tidningsrubriker som ”Avoiding meat and dairy is ‘single biggest way’ to reduce your impact on Earth” (The Guardian, 31 maj 2018).

En akut fråga
Industriellt djurjordbruk är den största källan till miljöförstöring, mycket värre än alla andra mänskliga aktiviteter sammanlagt. Tiden för att stoppa denna aktivitet löper väldigt snart ut, om vi vill ha möjlighet att undvika global ekosystemkollaps.

Syftet med seminariet är att ge publiken fakta, som kan användas t.ex. för att lobba politiker och övertyga miljöorganisationer att göra en snabb utfasning av djurhållningen till huvudfokus i sin politik respektive kampanjarbete.

Stöd Plant Based Treaty
Webbinariet riktar sig till en internationell publik och arrangeras med Plant Based Treaty och studieförbundet NBV.

Plant Based Treaty är ett gräsrotsinitiativ som syftar till att stoppa den omfattande förstörelsen av kritiska ekosystem som orsakas av djurhållning, samt att främja en övergång till hälsosamma och hållbara växtbaserade matvanor.

Forskare, individer, grupper, företag och städer uppmanas att stödja detta krav på åtgärder och att sätta press på sina regeringar att förhandla fram ett internationellt avtal i linje med Plant Based Treaty.

> Stöd Plant Based Treaty

> In English / På engelska
> Dela Facebookeventet
> Tillbaka till programmet