fbpx

Strategiworkshop: hur jobbar vi strategiskt för minskad köttkonsumtion?

Svensk mat- och miljöinformation arrangerar en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet 2018. Tanken är att ge dig verktyg för att bli mer aktiv i de demokratiska processerna. Du får lära dig mer om hur du kan påverka politiken i din kommun, ditt landsting eller i riksdagen i vegovänlig rikting.

Under denna workshop fokuserar vi på strategifrågor: hur påverkar vi på mest effektiva sätt? Workshoppen är öppen för dig som är aktiv medlem i Svensk mat- och miljöinformation – och för dig som vill bli aktiv, samt du som är engagerad i en förening som jobbar för liknande mål: minskad köttkonsumtion, bättre villkor för vegomat. Passa på att anmäla dig idag. Antalet platser är begränsat!

Strategiworkshop:
hur jobbar vi strategiskt för minskad köttkonsumtion?

Medverkande
Svensk mat- och miljöinformations styrelse

Plats
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm (Hjärtat, entréplan)

Tid
13 januari 2018 kl. 13.00–15.00

Kostnad
Frivilligt bidrag. Swisha till 1234 644 332 eller satt in pengarna på plusgirokonto 46 08 46-9. Märk betalningen ”Strategiworkshop”.

Antal platser
20

Anmälan till
jande@smmi.se

SMMI årsmöte 2017

Under denna workshop berättar Svensk mat- och miljöinformations styrelse om hur föreningen resonerar kring frågorna och leder mötet. Men fokus ligger på brainstorming och diskussion i grupp, där dina synpunkter och idéer är viktiga.

Du får chansen att hitta ditt sätt att engagera dig i föreningen och styrelsen tar med idéerna för att integrera dem i Svensk mat- och miljöinformations arbete.

Men vi diskuterar även mer generellt om hur vi som en del av vegorörelsen kan påverka samhället i vegovänlig riktning. Hur kan du driva frågan som privatperson och i organisationer där du är aktiv? Hur kan vi samordna krav inom vegorörelsen brett, för att påverka mer effektivt?

Vi diskuterar utifrån ett antal viktiga områden:

  • Politiska krav
  • Opinionsbildning
  • Informationsspridning
  • Samarbete
  • Aktivering