fbpx

Bara fördelar med mer grönt – varför är det då så svårt att få genomslag?

Bara fördelar med mer grönt – varför är det då så svårt att få genomslag?

Stella Cizinsky
Överläkare och verksamhetschef på hjärtkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

10.00–10.45 | Katasalen
Facebookevent

Stella Cizinsky är överläkare och verksamhetschef på hjärtkliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Trots att animaliskt mättat fett är en stor bidragande faktor bakom de sjukdomar som behandlas på hjärtkliniken och det finns ett stort pedagogiskt värde i att visa patienterna hur de kan äta mer hälsosamt upplevde Stella mycket motstånd mot att införa vegetarisk kost för patienterna. De senaste åren har inställningen förändrats – men utvecklingen mot en mer hälsosam, i huvudsak växtbaserad, kost går fortfarande långsamt.

Under detta föredrag pratar Stella om varför det är viktigt att vi äter mer växtbaserat för hälsan och resonerar om hur vi kan snabba upp omställningen mot en vegonorm.

”Som hjärtspecialist ser jag många patienter som fått sjukdomar till följd av dålig livsstil. Kosten har en stor betydelse. Det sker förändringar i samhället, men inte tillräckligt snabbt och företrädesvis inom de med högre utbildning och inkomster. Levnadsvanor är numera ojämlikt fördelat. Hur kan vi förändra hela samhället och inte bara de mest upplysta?”

Till programmet

Stella Cizinsky