fbpx

Bli en effektiv vegolobbyist

Bli en effektiv vegolobbyist

Per-Anders Jande
Ordförande, Svensk mat- och miljöinformation samt kampanjkoordinator Vegonorm

11.00–11.45 | Information om sal kommer
Facebookevent

Allmän rösträtt är en grundläggande del av ett demokratiskt samhälle. Men demokrati handlar om mer än att bara gå och rösta. Du kan vara med och påverka demokratiska beslut i vegovänlig riktning mellan valen genom att opinionsbilda och prata med politiker. Och det är inte något som är svårt.

Svensk mat- och miljöinformation har arbetat med opinionsbildning, folkbildning och politisk påverkan i vegofrågor i många år. Inför valet 2018 höll organisationen genom Vegoforum: vegoval 2018 ett antal öppna workshoppar och panelsamtal om effektiv vegolobbying mot såväl regering och riksdag, som mot kommuner och skolor.

Under dessa workshoppar fick deltagarna tips och information från riksdagsledamöter, kommunpolitiker, kommunala tjänstemän, tjänstemän på departement, upphandlingsmyndigheten, forskare, företag som producerar vegetabiliska alternativ till kött och mejeriprodukter, opinionsbildare, debattörer och skickliga debattartikelskribenter.

Under detta seminarium sammanfattar Svensk mat- och miljöinformations ordförande Per-Anders Jande de viktigaste tipsen från denna workshopserie, om hur du kan vara med och påverka samhället i vegovänlig riktning.

Till programmet

Per-Anders Jande