fbpx

Djurens känslor och upplevelseförmåga – vad säger forskningen?

Djurens känslor och upplevelseförmåga – vad säger forskningen?

Lena Lindström
Etolog, Institutet Vethos

14.00–14.45 | Sandlersalen
Facebookevent

Att djur kan känna – smärta, glädje, saknad, nyfikenhet – är en förutsättning för att deras liv och vad de råkar ut för har betydelse för dem.

Hör etologen Lena Lindström från Institutet Vethos berätta om djur upplevelseförmåga och hur forskningen kring djurs känsloliv ser ut och har sett ut. Lena går under seminariet även in på ämnena evolution och artbegreppet.

Institutet Vethos består av veterinärer och etologer som arbetar för en förändring i samhällets syn på och behandling av andra djur. Vethos kombinerar veterinärmedicin med etologi och etik, två ord som båda har sitt ursprung i grekiskans ethos. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och helt ideell.

”Som veterinärer och etologer har vi stor kunskap om hur djur fungerar och vad de behöver. Vi vet att det som förenar människor och andra djur är mer än det som skiljer oss åt. Men vi ser hela tiden hur denna kunskap ignoreras och hur djur behandlas som om de inte hade känslor och egna viljor. Det här vill vi hjälpa till att ändra på.”

Till programmet

Vethos