fbpx

Djurrätt i politiken

Djurrätt i politiken

Camilla Björkbom, fd förbundsordförande, Djurens Rätt

11.00–11.45 | Per-Albinrummet
Facebookevent

Camilla Björkbom, fd förbundsordförande för Djurens Rätt, föreläser om djurrätt och politik utifrån Djurens Rätts granskning av vad riksdagspartierna gjort och de frågor som är viktiga att driva framöver.

Vilka är de viktigaste djurpolitiska frågorna? Hur viktiga är djurrättsfrågor för väljarna? Vilka partier är bäst på djurpolitik? Vilka frågor har partierna lovat att driva under denna mandatperiod? Vilka framsteg för djuren har uppnåtts de senaste fyra åren? Det blir också utblickar till EU inför EU-parlamentsvalet 26 maj och konkreta förslag på djurfrågor som passar bra att driva i kommunen.

”Europeiskt samarbete blir allt viktigare. Beslutsfattandet i EU är en viktig del i arbetet för djuren. Det gäller frågan om djurtransporter, men också djurförsök och frågor som rör handel med djur samt skyddet för hundar och katter”.

Camilla har jobbat för Djurens Rätt och varit organisationens förbundsordförande i många år. Hon har också jobbat med pälsdjursfrågan inom EU för Eurogroup for Animals och Fur Free Alliance och sitter nu i styrelsen för Eurogroup for Animals, som är ett lobbynätverk för europeiska djurskyddsorganisationer.

Till programmet

Camilla Björkbom