fbpx

Ett hållbart, resurseffektivt matsystem – hur når vi dit?

Ett hållbart, resurseffektivt matsystem – hur når vi dit?

Tisdag 5 juli kl. 09.15–10.45
Sal D22, UU Campus Gotland, Kaserngatan 1, Visby

Fritt inträde!

Facebookevent

Detta spännande seminarium med panelsamtal är en del av Almedalsveckan 2022. Länk till evenemanget i Almedalsveckans program.

Almedalen

Restaurering av naturliga ekosystem är en nödvändig klimatåtgärd och kritiskt för att bevara den biologiska mångfalden. Resurseffektiv matproduktion med kraftigt minskad djurhållning är den enda åtgärd som har potential att frigöra stora ytor för detta ändamål. Hur kan politiken styra mot detta?

Utökad information om evenemanget
IPCC:s senaste rapport visar att vi bara har några få år på oss att stoppa klimatförändringarna och att restaurering av naturliga ekosystem är en väsentlig del av lösningen. Samma lösning är lika väsentlig för att stoppa det lika akuta problemet med förlust av biologisk mångfald och artutrotning.

Resurseffektiv matproduktion med kraftigt minskad djurhållning är den enda åtgärd som har potential att frigöra stora ytor för restaurering av naturliga ekosystem och stoppa fortsatt exploatering. Ett hållbart, resurseffektivt matsystem är förstås också väsentligt för att långsiktigt säkra världens matförsörjning.

Mål för hållbar matproduktion finns uppställda såväl nationellt som internationellt. I praktiken driver dock dagens politik i motsatt riktning, mot ökad djurhållning och eskalerande exploatering av naturliga ekosystem. En expertpanel diskuterar hur svensk politik kan verka för en snabb omställning mot hållbar matproduktion med fokus på vegetabilier, nationellt och internationellt.