fbpx

Klimatskatter på mat

Klimatskatter på mat

Sarah Säll
Nationalekonom och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet

12.00–12.45 | Palmesalen
Facebookevent

Sarahs forskning handlar framförallt om utsläpp från mat och möjliga ekonomiska styrmedel för att minska utsläppsnivåer från matproduktion, samt fördelningseffekter av styrmedel implementerade på matkonsumtion. Tidigare forskning har fokuserat på utsläpp av växthusgaser och näringsämnen från animalier. Hennes nuvarande projekt handlar om klimatskatter på livsmedel i Sverige (finansierat av Naturvårdsverket).

Under detta föredrag presenterar Sarah forskningsprojektet Klimatskatter på mat. Hur skulle beskattning av matens utsläpp på samma nivå som koldioxidskatten påverka våra växthusgasutsläpp – och hur skulle den påverka vår matkonsumtion?

Till programmet

Sarah Säll