fbpx

Lågköttsamhället: varför är det nödvändigt och hur når vi dit?

Lågköttsamhället: varför är det viktigt och hur når vi dit?

Annika Carlsson-Kanyama
Docent och forskare, KTH samt medlem i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling

13.00–13.45 | Palmesalen
Facebookevent

Annika Carlsson-Kanyama är en av de svenska forskare som var tidigast ute med att studera köttets klimatpåverkan. Hon är docent och forskare i industriell ekologi på KTH. Annikas forskning till stor del handlar om hur vi kan ställa om till en mer klimatsmart livsstil. Hon har bland annat jobbat som forskningschef för klimat och energianpassning vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut och deltar just nu i ett stort tvärvetenskapligt projekt om hållbar konsumtion, där maten är en viktig del.

Annika är också medlem i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling, som har till uppgift att ge underlag till regeringen, så att politiken för miljö och hållbar utveckling ges en så god vetenskaplig bas som möjligt. Bland annat har rådet tagit fram en rapport om köttets klimatpåverkan och möjliga styrmedel för att minska denna.

Detta föredrag under Vegoforum 2019 ger nedslag i några av de många forskningsstudier som funnit ett positivt samband med växtbaserad kost, miljö och hälsa. Under föredraget tar Annika också upp möjliga styrmedel för en snabbare omställning.

Artikel: Lågköttsamhälle – vägen dit
Artikel: Miljöforskare vill se Sverige som föregångsland
Projekt: Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream

Till programmet

Annika Carlsson-Kanyama