fbpx

One Planet Plate – planetsäkra måltider

One Planet Plate – planetsäkra måltider

Anna Richert
Senior expert på hållbar mat, Världsnaturfonden WWF

10.00–10.45 | Sandlersalen
Facebookevent

Det finns problem med den mat de flesta av oss i Sverige äter idag. Istället för att bidra till en levande planet, orsakar den ofta minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av jordens resurser. Våra matvanor i stort ger också alltför stora klimatutsläpp.

WWF:s One Planet Plate är en guide och en märkning av måltider. Både för dig som vill äta hållbart och för alla som vill servera hållbara måltider: matlagare, restauranger, matkasseföretag, receptsidor, skolkök och måltidsleverantörer. Att äta inom ramen för planetens gränser med One Planet Plate är färgglatt, hälsosamt och spännande. Ett enkelt sätt att göra skillnad – en måltid i taget. Basen i One Planet Plate kommer från växtriket, men kan inkludera små mängder väl vald fisk och kött som krydda.

One Planet Plate ger en klimatbudget för måltider där högst 11 kilo växthusgaser per vecka får släppas ut – vilket motsvarar 0,5 kilo per lunch eller middag. Klimatbudgeten omfattar inte biologisk mångfald och WWF kompletterar därför råden för One Planet Plate med krav som gynnar natur, djur och växter.

Under detta föredrag får du höra Anna Richert, matexpert på WWF, berätta om kriterierna för One Planet Plate, hur WWF arbetar med konceptet och hur du själv kan använda konceptet med WWF:s Matkalkylator, som är fri för alla att använda.

”One Planet Plate ger oss en fantastisk möjlighet att vara kreativa inom ramen för en klimatbudget. Vi kan äta gott och klimatsmart – samtidigt som vi inte utarmar den biologiska mångfalden.”

Till programmet

Anna Richert