fbpx

Opimize your health with a plant-based diet

Opimize your health with a plant-based diet

Tobias Schmidt Hansen
läkare och medförfattare till boken Den växtbaserade kosten

13.00–13.45 | Sandlersalen
In English / på engelska

Facebookevent

Tobias Schmidt Hansen är läkare och expert på kostens betydelse för vår hälsa och risken att utveckla så kallade livsstilssjukdomar. Tillsammans med den kliniska dietisten Maria Felding har han skrivit boken Den växtbaserade kosten (finns till försäljning på mässan), som på ett begripligt och underhållande sätt sammanfattar forskningen om hälsofördelarna en växtbaserad kost kan ge.

Under denna föreläsning går Tobias igenom de fysiologiska mekanismerna bakom hälsoriskfaktorer som kolesterol, blodtryck, vikt, insulinresistens och inflammation och hur en växtbaserad kost kan bidra till att skydda mot dessa risker.

Till programmet

Tobias Schmidt Hansen