fbpx

Politiker- och forskarpanel: vetenskap och vegopolitik

Politiker- och forskarpanel: vetenskap och vegopolitik

Per-Anders Jande
Svensk mat- och miljöinformation

Jens Holm (V)
Ordförande i riksdagens trafikutskott och Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson

Rebecka le Moine (MP)
Ledamot i riksdagens skatteutskott och Miljöpartiets talesperson för biologisk mångfald

Annika Carlsson-Kanyama
Docent och forskare, KTH samt medlem i regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling

Sarah Säll
Nationalekonom och forskare på Sveriges lantbruksuniversitet

Stella Cizinsky
Överläkare och verksamhetschef på hjärtkliniken, Universitetssjukhuset Örebro

14.00–14.45 | Katasalen
Facebookevent

I detta samtal pratar vi med några av de riksdagspolitiker som jobbar för minskad köttkonsumtion. I samtalet ingår även forskare och experter för att ge sin syn på den politik som förs och behöver föras på området.

Hur använder politikerna vetenskapen i sin opinionsbildning och i sina politiska förslag? Varför tror panelen att den politik som drivs idag till stor del går i rakt motsatt riktning mot vad vetenskapen säger måste ske? Och vad ser de att vi kan göra för att få politiken att gå i linje med vetenskapen?

Köttproduktion är ett extremt resursineffektivt sätt att producera mat. De ofantliga resurser som krävs för att föda upp djur för kött, mjölk och andra animaliska produkter leder till omfattande skövling och rovdrift på världens resurser och intensiva, ohållbara jordbruksmetoder. Detta har lett till en akut situation, där världens biologiska mångfald har urholkats till kollapsens gräns.

Djurhållningen är också en stor klimatbov och bidrar till övergödning, luftföroreningar, överanvändning av sötvattenresurser, förstörelse av sötvattenresurser, förstörelse av odlingsmark, försurning och förstörelse av artrika ekosystem som Amazonas regnskog. Djurhållningen utgör därför också ett akut hot mot den globala matförsörjningen.

I Sverige utgör djurhållningen ett hot mot de flesta av de miljömål vi satt upp och hindrar oss från att nå internationella klimatöverenskommelser vi förbundit oss att leva upp till.

Trots att vetenskapen är mycket tydlig med att vi mycket snabbt och mycket radikalt måste minska djurhållningen, inte bara för klimatet, den biologiska mångfalden och möjligheten att producera mat till alla, utan även för folkhälsan, finns ingen politik för minskad köttkonsumtion på nationell nivå i Sverige. Tvärtom matar vi årligen in mångmiljardbelopp i subventioner för att hålla djurindustrin under armarna. Vi har till och med en nationell livsmedelsstrategi med målet att öka köttproduktionen i Sverige.

I detta samtal pratar vi med forskare, experter och riksdagspolitiker. Varför drivs idag en politik som till stor del går rakt emot vad vetenskapen säger när det gäller miljö- och hälsopåverkan från kött? Hur använder politikerna i panelen vetenskapen i sina politiska förslag? Hur jobbar de med folkbildning och opinionsbildning? Hur ser panelen att vi som medborgare och engegerade i civilsamhällesorganisationer kan hjälpa till med folkbildning och opinionsbildning?

Till programmet

Vegopolitik