Välkommen på Vegoforum 2020!

Vegoforum är ett kunskapsforum där forskare, experter, opinionsbildare och politiker föreläser och samtalar om fördelarna med vegomat. Det är också en mötesplats för dig som vill träffa andra vegointresserade och knyta kontakter inom vegovärlden. Forumet riktar sig mot alla: från den som är nyfiken på vego till den som är aktiv inom vegorörelsen.

Under 2020 kommer vi att ha hela 4 forumdagar med olika teman. Dessutom kommer vi att ha en serie öppna demokratiworkshoppar, där du lär dig mer om hur du kan vara med och uppmuntra och påverka politiken i vegovänligare riktning.

Vegoforum arrangeras av Svensk mat- och miljöinformation, Vegonorm och ABF Stockholm. Forumet är helt kostnadsfritt.

Läs mer
Vegoforums webbplats
Vegoforum på Facebook (sida)
Vegoforum 2020 på Facebook (event)

Vegoforum

Vegoforum 2019: det största hittills!

Vegoforum 2019 blir det största hittills, med 30 programpunkter och ungefär lika många utställare samt en hel våning med kul för barnen!

Under de kommande veckorna släpper vi programmet, som behandlar fördelarna med vegomat ur många olika perspektiv: miljön, allas rätt att äta sig mätta, hälsan och djuren.

Vi får också höra från kostchefer, kockar och kommunpolitiker om hur de jobbar för mer vegomat i skolor och förskolor.

Riksdagsledamöter berättar om hur de jobbar med styrmedel för minskad köttkonsumtion och några av de forskare som tar fram vetenskapligt underlag för detta arbete berättar om hur politiken kan snabba upp omställningen mot en i huvudsak växtbaserad kost.

Slutligen har vi en massa peppande workshoppar för dig som vill engagera dig i vegofrågor.

Gilla oss på facebook, så missar du inga uppdateringar!

Vegoforum söker volontärer!

Vegoforum 2019 anordnas 10 mars och vi söker dig som vill vara volontär under forumet. Hör av dig på info@vegoforum.se, om du är intresserad!

Volontärmöte

Den 15 januari är du välkommen på volontärmöte med Vegoforum. På mötet går vi igenom arbetsuppgifter, brandsäkerhet och annat praktiskt, tittar på lokalerna och lär känna varandra.

Under forumet kommer vi att behöva salsvärdar, som hälsar besökare välkomna till seminarier och samtal, personer vid vårt bord i entrén, som delar ut programblad och svarar på besökarnas frågor. Vi behöver även volontärer till vår barnhörna, som ser till att barn och vuxna har trevligt. Vi behöver också dig som kan filma seminarier och samtal för spridning i vår Youtubekanal.

I början och slutet av dagen hjälper vi utställarna att montera upp och ihop deras montrar. Inför forumet söker vi dig som kan hjälpa till att sprida information om forumet i sociala medier och andra kanaler.

Vi kommer att ha fler volontärmöten innan forumet, så du har möjlighet att delta även om du inte kan komma på detta möte. Du är välkommen att kontakta oss via info@vegoforum.se, om du vill ha mer information.

Facebookevent för volontärmötet

Välkommen på interaktivt seminarium 25 november: Vegoval 2018

Vi måste minska köttkonsumtionen drastiskt för att kunna uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål. Minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vegomat behöver prioriteras upp på den politiska dagordningen.

Under Socialistiskt forum i ABF-huset i Stockholm anordnar vi ett interaktivt seminarium, där vi diskuterar vi olika åtgärdsförslag som ligger på den politiska dagordningen och hur vi kan samarbeta för att lyfta dessa förslag inför valet 2018.

Svensk mat- och miljöinformations experter berättar om vad som pågår i politiken angående minskad köttkonsumtion och bättre villkor för vego. Tillsammans spånar vi på hur vi kan lyfta upp dessa frågor på den politiska dagordningen! Varmt välkommen!

Mer information

Facebookevent

Broccoli

Var med och lyft vegofrågorna inför valet 2018

Det är mindre än ett år kvar till valen till riksdag, landsting och kommun. För att lyfta upp vegofrågorna på den politiska dagordningen inför valet 2018 utökar Svensk mat- och miljöinformation Vegoforum med en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet.

Vi börjar med en demokratiworkshop i riksdagen, där två erfarna politiker, Sofia Arkelsten (M) och Jens Holm (V), ger dig mer kunskap och praktiska verktyg för att kunna påverka politiken i vegovänlig riktning. Antalet platser är begränsat, så anmäl dig nu för att försäkra dig om en plats: jande@smmi.se.

Mer information om workshoppen

Cancerläkaren rekommenderar växtbaserad kost

”Kost påverkar immunförsvaret. För att minska risken för cancer rekommenderar Världscancerfonden kost huvudsakligen från växtriket. Jag instämmer.”

Under Vegoforum föreläser cancerläkaren David Stenholtz, ordförande för Läkare för framtiden som jobbar för att lyfta frågor om kost och hälsa, om hälsofördelarna med vegomat.

David Stenholtz

Livsmedelsverket rekommenderar i sina kostråd att vi ska äta mindre kött och feta mejeriprodukter och mer grönsaker, baljväxter, frukter, nötter, frön och bär. Under denna föreläsning ger David dig mer djuplodande kunskaper om bakgrunden till dessa råd och fördelarna med växtbaserad mat ur ett hälsoperspektiv.

– Världscancerfonden rekommenderar den som vill minska sin risk för cancer att äta en kost huvudsakligen från växtriket. Jag instämmer helt i detta. Alla ämnen i vår kost med påvisad cancerskyddande effekt återfinns i hela ätbara växter. Vidare återfinns de ämnen med påvisad cancerframkallande effekt i animaliska produkter, säger David Stenholtz.

Läs några intervjuer med David Stenholtz:

Artikel om David Stenholtz i VLT 17 april 2016

Featureintervju med David Stenholtz på rawfodmiddagar.com

Måndagsintervju med David Stenholtz på foodpharmacy.se

Kolla in Läkare för framtidens webbplats

Politikern som tycker att du också ska bli politiker

”Att bli politiker själv är inte alls så svårt som många föreställer sig, i vart fall inte på lokal nivå.”

Det säger Annika Hirvonen Falk, miljöpartisten som är vice ordförande i riksdagens justitieutskott och talesperson för rätts- och jämnställdhetspolitik samt HBTQ-frågor. Hon har tidigare varit ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Sundbyberg så hon vet vad hon talar om.

Annika Hirvonen Falk

På Vegoforum håller Annika i en demokratiworkshop om hur du kan vara med och påverka politiken. Konsten att påverka politiskt är inte så mycket en konst som lite förnuft och en vilja menar hon.

– Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att politiker är en stor mängd privatpersoner som valt att ta på sig politiska förtroendeuppdrag. Det går att påverka på många olika sätt utan att själv ställa upp som förtroendevald. Dels kan man driva sina idéer inom ett parti eller genom att opinionsbilda i media eller via en intresseorganisation. Att som ensam privatperson försöka påverka en beslutsprocess kan normalt vara mindre framgångsrikt såvida man inte besitter särskild expertkunskap eller dylikt.

Men som sagt, Annika tycker också att fler borde överväga att själva arbeta politiskt. Eftersom hon själv varit aktiv på såväl kommunal nivå som på riksdagsnivå kan hon tipsa om hur man går tillväga vad gäller påverkan i båda leden.

– Dels är det skillnad på vilken typ av frågor som kan påverkas om man riktar sig till den nationella nivån (lagstiftning, statsbidrag, EU-politik etc.) eller kommunala nivån som är mer verksamhetsnära. På kommunal nivå kan det vara mer meningsfullt att också påverka enskilda kommunala tjänstemän, medan det på nationell nivå mer sällan är en framgångsrik väg. I båda fallen är det förstås viktigt att kontakter tas med de som är ansvariga för de frågor man driver.

För att kunna påverka ett parti måste man ju förstås veta vad som redan händer på de olika politiska arenorna. Hur arbetar Miljöpartiet för att minska matens miljöpåverkan?

– Under de senaste tre åren i regering har Miljöpartiet bland annat sett till att Sverige fått en livsmedelsstrategi med övergripande mål om att livsmedelsproduktion ska ske inom ramen för miljökvalitetsmålen. Det finns även mål om ekologiskt i handlingsplanen till livsmedelsstrategin: 30 % av jordbruksmarken ska vara eko 2030 och 60 % av de livsmedel som upphandlas ska vara ekologiska. Miljöpartiet har även sett till att öka medlen till programmet för odlad mångfald, som är viktigt för matsuveränitet och biologisk mångfald och anpassning till ett förändrat klimat.

Är köttskatt en fråga som överhuvudtaget diskuteras bland riksdagspolitiker?

– Ja, Miljöpartiet har diskuterat många olika konstruktioner, men ännu inte landat i frågan. Den modell som jag själv hittills föredrar är den som förespråkas av bland andra Naturskyddsföreningen. Den har jag och några kollegor i riksdagen också motionerat om (OBS att ny version är på väg att lämnas in i veckan).

Annika tycker sig se att allt väljer allt fler bort kött i allt högre utsträckning och att det har kommit mycket mer vegetariska halvfabrikat och alternativ på restauranger.

– Jag tror att det beror på flera samverkande trender. Miljö är nog ett viktigt skäl, men det finns också ett intresse bland många för att endast äta kött av en viss kvalitet som kan vara dyrare och där etiska aspekter kan väga in, dessutom finns ju många hälsofördelar som kanske blivit mer kända.

Örebro drar ner på köttet för klimatet

Hur gör en kommun för att bli klimatsmart? Vi tittar på stjärnskottet Örebro och pratar med en av de drivande krafterna i staden; kommunalrådet Lennart Bondeson, en av paneldeltagarna under Vegoforum, berättar om ambitiösa mål och konkreta delmål – bland annat när det gäller minskad köttkonsumtion.

Veganburgare

Veganburgare

I den årliga mätningen av kommunernas klimatarbete (Aktuell Hållbarhet) hamnade Örebro på sjätte plats förra året. 2015 låg de allra högst upp av 290 kommuner. Definitivt något att var lite mallig över.

Ändå var det först i juni förra året man tog ett beslut om en ny klimatstrategi i Örebro. Målen i strategin är att minska klimatbelastningen för den egna organisationen med 80 % per invånare till 2020 (jämfört med 2000).

I strategin finns bland annat delmål om hur kommunen ska jobba med energi, hållbart resande, klimatsmart mat, produkter, upphandling samt grön ekonomi. Målen i klimatstrategin är en viktig del i kommunens hållbarhetsarbete och varje berörd nämnd och bolag ansvarar själva för att ta fram åtgärder för hur de ska uppfylla sina åtaganden i klimatstrategin.

Lennart Bondeson (KD), kommunalråd är politiskt ansvarig för näringsliv, miljö och MR-frågor.

– Allt arbete utgår ifrån vår Klimatstrategi med uppdrag till alla verksamheter att minska klimatpåverkan och bli klimatneutral till 2030, vad gäller vår egen organisation alltså, berättar Lennart.

Kommunens ledning har med andra ord nogsamt kartlagt varenda liten del av kommunens arbete och satt ribban högt för klimatmålen.

– Måltiderna har varit tydligt prioriterade sedan 2008, med konkreta målsättningar som alla finns specificerade i det koncept vi arbetar utifrån: Smartare mat.

Målen är bland andra att är uppnå 50 % lägre klimatpåverkan till 2020. Att minska matsvinnet med 50 %. Att öka inköpen till minst 20 % närproducerat och 100 % rättvisemärkt. Att 80 % av alla inhandlade varor ska vara ekologiska. Idag är just den procentsatsen 65 % och med det en av de absolut högsta i landet.

Grönsaker

– Att minska köttkonsumtionen är ett av målen, det sker genom att vi utvecklar menyerna. Det är mindre andel kött och alla kök erbjuder minst två måltidsalternativ varje dag – ett är vegetariskt.

Lennart lägger till att det vegetariska alternativet ska kallas något annat än just det.

– Vi ser helst att det namnges på ett lite mer spännande sätt än ”Dagens vego”…

Alla kockar har fått utbildning i vegetarisk matlagning, säger Lennart, och understryker stolt hur fantastiska kockarna är.

– Örebro kommun är fick fyra nomineringar vid White Guide-galan 2016 som ett resultat av arbetet – bland annat nominerad till årets skolmatskommun.

Några gröna framgångsfaktorer för bättre mat från en av Örebros skolor:

  • Byt ut en del av det animaliska proteinet mot vegetariskt protein för att få ner köttkonsumtionen och öka mängden vegetariskt.
  • Servera en härlig salladsbuffé med både kalla och varma sallader som inspirerar eleverna att äta mer grönt.
  • Tänk på att placera köttet och fisken sist och grönsaksrätterna först i serveringslinjen.

Dela Vegoforum och vinn EATSweden Stockholm Vego 2018!

Var med och tipsa vänner och bekanta om Vegoforum! Du som delar inlägget i länken nedan på facebook är automatiskt med och tävlar om ett exemplar av EATSweden Stockholm Vego 2018!

Har du inte offentlig profil så kom ihåg att ändra just detta inlägg till offentligt. Nu så, bara att köra!

EATSweden är en smart bok som ger ägaren möjlighet att äta två, men bara betala för en hos de restauranger som presenteras i boken. Sammanlagt värde cirka 2 000 kronor.

Nu finns äntligen en vegovariant av EATSweden för Stockholm! Med A bowl, Chutney, The Green Queen, Hälsocafeet Mahalo, Hermans, Kalf Hansen, Matapoteket, Mosebacke, Reggev Hummus, Seyhmus Vegetariska, The Plant och Växthuset.

Dela inlägget på Facebook!

Vegomat 1     Vegomat 2