fbpx

Jewcology för framtiden

Paula Grossman kommer att prata om veganism och hållbarhet i Judendomen under det digitala Vegoforum som går av stapeln 13 november 2021. Vegoforums Maria Fornstedt har intervjuat Paula om dessa ämnen och hennes relation till dem.

Anmäl dig till webbinariet här!

”Vad kan jag göra?”, frågade sig Paula Grossman och startade en vegansk matcirkel hos judiska församlingen Jewcology helt enkelt. Och Paula kopplade ihop sitt intresse för mat och religion.
– Jag har en moralisk-etisk förankring i judendomen och tänkte att jag kan få med mig andra i veganism och i religiöst och interreligiöst arbete.

Paula Grossman

Paula Grossman är medlem i Judiska församlingen i Stockholm och har jobbat som SFI-lärare, men är nu mer pensionär. Miljöengagemanget började på 80-talet då hon också hade en anställning som konsulent på Studieförbundet Vuxenskolan där hon arbetade med miljöfrågor. Vegetarian blev hon 1985 och ju mer uppmärksam hon blev på modern djurhållning och miljöfrågor, desto mer förstod hon att hon måste bli vegan. Även om hennes dotter hann först i veganfrågan.
– Det kändes väldigt rätt.

Paula bodde i Israel ett år och jobbade för miljöorganisationen EcoPeace, en organisation som inkluderar Egypten, Jordanien, Palestina och Israel.
Nu senare har klimatförändringarna blivit viktigare och viktigare för Paulas engagemang.

Men finns det då någon egentlig koppling mellan judendomen och veganism, undrade jag. Paula svarade att människor har en tendens att hitta det de söker i de religiösa skrifterna.
– Judendomen är fast förankrad i jordbrukssamhället. När Gamla Testamentet skrevs, så skrevs det kring ämnen som skörd, sådd och vatten. Så där finns ett miljöbudskap. Det finns texter om hur man ska bete sig mot jorden och mot djuren, och om att man inte ska slösa.

Israel har enligt vissa blivit något av ett föregångsland inom veganism och militärbootsen lär vara djurfria. Och även om det inte alls finns lika stor andel judiska vegetarianer som tillexempel hinduiska eller buddhistiska så kan man undra vad det kan bero på.
– Min förklaring är att det egentligen inte har så mycket med varken klimatet eller djuren att göra. Istället är det hälsoaspekten. Inom judendomen är det viktigt att hålla sin kropp i form. Man ska göra allt för att bibehålla sin hälsa, och mänskligt liv värdesätts väldigt högt.

En ytterligare förklaring kan vara kosherreglerna. De ger en vana att väldigt noga kontrollera vad maten innehåller och hur den är producerad och tillagad. Att leva som strikt vegan innebär därför inte några speciella nya rutiner. Det handlar bara om att inte enbart kontrollera att det inte finns spår av mjölk i konserverna av kosherskäl, utan om att kontrollera att produkterna inte innehåller animalier överhuvudtaget. Närheten till jordbruket i Israel – många är uppväxta med jordbruk på Kibbutzer eller Moshaver – och tillgången till frukt och grönt, tror Paula är andra orsaker.

Och kosherreglerna har i viss mån med djurskydd att göra, menar Paula. Det står till exempel att slaktsnittet ska vara rent, rakt och dödande direkt.

När jag undrar vad det beror på att klimatet och vår konsumtion ändå är på väg åt fel håll, fast över åttio procent av världens befolkning bekänner sig till någon religion, och att i princip alla religioner har regler mot överflödskonsumtion, så tycker Paula inte att det är så märkligt:
– Människor strävar efter att få det bättre och att göra livet lättare. Det är inte många som lever som vi gör i Sverige.