fbpx

Styrmedel för hållbar matkonsumtion

Jörgen Larsson är forskare på Chalmers med inriktning styrmedel för hållbar konsumtion. Du kan se honom prata på Vegoforum 2020 DIGITAL den 5 december, då vi har tema “Vego i politiken”.

Intervju: Maria Fornstedt

– Vem är du?

Jag heter Jörgen Larsson och är forskare på Chalmers med inriktning på styrmedel för hållbar konsumtion. Jag är inte expert på mat men samarbetar med andra forskare kring detta och vi har nyligen publicerat rapporten ”Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt”.

– På vilket sätt kan klimat-, miljö- och hälsoaspekter ställas mot varandra?

Styrmedel när det gäller matkonsumtion verkar vara politiskt känsligt och det finns mål som kan krocka med varandra, t ex avseende mål när det gäller landsbygdsutveckling, sysselsättning, folkhälsa, biologisk mångfald och klimatpåverkan.

– Varför går det så trögt att införa skatt på t ex kött och socker?

Jag tror att man behöver utforma paket av styrmedel som sammantaget leder till en positiv utveckling för flera mål, t ex både bättre folkhälsa och lägre klimatbelastning. Hur styrmedlen beskrivs, vad man använder eventuella skatteintäkter till och i vilken ordning de införs betyder mycket för hur de tas emot.

Troligtvis skulle det finnas ett större stöd för en köttskatt kombinerad med en momssänkning på frukt och grönt samtidigt som en omfattande informationskampanj pågår, än om man enbart införde en punktskatt på kött. Ökat stöd skulle kunna ges till betesmarker som är viktiga för den biologiska mångfalden och satsningar på att producera mer frukt, grönsaker och baljväxter i Sverige.

  1. ”Konsumenterna har gjort sitt nu”, tyckte en vegoföretagare från förra forumet. Ligger det någonting i det?

Märkning förs ofta fram som ett sätt att styra mot mer hållbara val bland konsumenterna, men det är inte så effektivt. Det är troligtvis bättre att prioritera verktyg som påverkar handeln och livsmedelsindustrin eftersom de har stor makt över vad vi äter.