fbpx

Systemkritik som modetrend

Du ser och hör mediaforskaren Tobias Linné prata på Vegoforum 2021 den 13 februari då vi har tema “Vego och djurrätt i journalistiken”.

Text: Maria Fornstedt

ANMÄL DIG TILL WEBBINARIET HÄR!

Tobias Linné blev helt enkelt vegan för att det är fel att döda och äta djur:
– De etiska skälen har alltid varit avgörande, säger han.

Linné är 43 år och är lektor och doktor i sociologi vid Lunds universitet. Han forskar på relationen mellan människor och djur. Och på bilden av djur. och hur vi behandlar djur, i media.

Han anser att det har skett en stor förändring i hur djurrättsaktivister uppfattas. Och att det kan ses både positivt och negativt.
– På 1990-talet sågs veganer och djurrättsaktivister som farliga människor. De beskrevs som våldsamma, samhällsomstörtande och svartklädda i media. Veganerna rakade håret och bodde i Umeå. Idag är det inte ovanligt att ens arbetskamrat är vegan.

Tobias Linné menar att dagens mediebild av veganen på ett vis har underminerat djurrättsperspektivet.
– Den samhällskritiska och maktkritiska sidan av veganism och djurrättsaktivism försvinner när allt blir en fråga om vilken mat man väljer i affären.

Risken är, enligt Tobias Linné, att veganismen blir en modetrend bland andra. En hype. Nästa år har vi något annat att hypa. Totalt sett har klimatdebatten och den växtbaserade trenden betytt mycket för bevakningen av vegofrågor – men lite för bevakningen av djurrättsfrågorna.
– Klimatdebatten handlar i princip alltid om hur människor drabbas.

Och det är väl gott så menar Linné. Men ur ett djurrättsligt perspektiv är det inte tillräckligt. Frågorna kan gå hand i hand och idealt så gör de naturligtvis det. Men många klimat- och miljöorganisationer har egentligen inget djurrättsperspektiv:
– Greenpeace har till exempel fått mycket kritik för att blunda för djurrättsfrågan.

Men är då den etiska kött- och mjölkproduktionen bara en myt?
– Ja, det är det. Det beror naturligtvis på vad man menar med etik. Men att diskutera si och så många kvadratmeter större burar… Moraliskt har det lite betydelse, menar Tobias Linné.

Och populärkulturen i västvärlden påverkar naturligtvis. Utan vegotrenden i USA tror han inte att vi hade haft en så stark vegotrend i till exempel Sverige.
Köttätandet i världen är det svårt att sia om. Köttätandet ökar i Kina men minskar i Sverige:
– Ändå äter de mycket mindre kött i Kina än vad vi gör i Sverige. Men det är klart att det finns en risk att trenden fortsätter.

Skillnaden mellan veganism och djurrätt tycker Tobias Linné är viktig att ta upp. Risken att veganismen tappar sin roll som kritisk, politisk åskådning.
– Visst är det bra med ett ökat intresse. Men att för den skull tro att vi är på väg mot ett samhälle där djur värderas på ett annat sätt än idag… Det handlar om en mer grundläggande fråga. Frågan om jämlikhet.

Linné menar att djurrättsfrågan måste sättas i ett annat perspektiv, ett politiskt perspektiv. Men även vegofrågan borde lyftas politiskt:
– En köttskatt har varit på tapeten länge. Det behövs fler politiska initiativ. Det räcker inte att överlåta till konsumenten att göra rätt val i affären.