fbpx

Pressmeddelande: Så vill riksdagspartierna minska köttkonsumtionen

Det är mindre än ett år kvar till valet och såväl miljörörelsen som berörda myndigheter ropar efter styrmedel för att minska köttkonsumtionen. Men de politiska åtgärderna lyser med sin frånvaro. Därför anordnar Svensk mat- och miljöinformation 7 oktober Vegoforum i Stockholm med temat Vego i politiken, som ett startskott för att lyfta frågan om minskad köttkonsumtion inför valet 2018.

Till årets Vegoforum har vi bjudit in forskare, lantbrukare, experter, opinionsbildare och politiker för att föreläsa och diskutera vad politiken kan göra för att underlätta omställningen mot en mer växtbaserad kost.

Djurhållning och köttkonsumtion på dagens nivå ger upphov till många allvarliga miljöproblem. De flesta kommuner jobbar idag aktivt för att minska på köttet i skolor och annan kommunal måltidsverksamhet. I rikspolitiken har det dock länge varit segt att få igenom åtgärder.

Men nu verkar riksdagspolitikerna vakna och allt fler motionerar om konkreta styrmedel. Svensk mat- och miljöinformation hoppas att detta leder till att åtgärder införs innan valet och att nästa regering fortsätter att jobba med frågan efter valet.

Inför Vegoforum har Svensk mat- och miljöinformation därför frågat riksdagspartierna hur de vill jobba för minskad köttkonsumtion under nästa mandatperiod. Frågorna grundar sig i rapporten Åtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion, som getts ut av Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling, en akademi som regeringen har tillsatt. En rapport som i skarpa ordalag efterlyser styrmedel för minskad animaliekonsumtion. Gå in på Svensk mat- och miljöinformations webbplats och ta del av vad partierna svarar på dessa frågor.

MER INFORMATION OM VEGOFORUM
Mer information och fullständigt program finns på Vegoforums webbplats och Facebooksida:
> vegoforum.se
> facebook.com/vegoforum

TID OCH PLATS
7 oktober 2017 kl. 10.30-15.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

KONTAKT
Maila eller ring om du vill boka tid för intervju med någon av föredragshållarna eller har andra frågor om eventet.

Pia Hall, presskontakt, Svensk mat- och miljöinformation
Telefon: 070-358 56 65
E-post: hall@smmi.se

OM ARRANGÖREN
Vegoforum arrangeras för sjätte året i rad av Svensk mat- och miljöinformation i samarbete med ABF Stockholm. Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening som informerar om matens miljöpåverkan och arbetar för en hållbar livsmedelssektor. Läs mer på vår webbplats smmi.se.

Pressmeddelandet på MyNewsdesk

Pressmeddelandet som PDF