Pressmeddelande: Så vill riksdagspartierna minska köttkonsumtionen

Det är mindre än ett år kvar till valet och såväl miljörörelsen som berörda myndigheter ropar efter styrmedel för att minska köttkonsumtionen. Men de politiska åtgärderna lyser med sin frånvaro. Därför anordnar Svensk mat- och miljöinformation 7 oktober Vegoforum i Stockholm med temat Vego i politiken, som ett startskott för att lyfta frågan om minskad köttkonsumtion inför valet 2018.

Till årets Vegoforum har vi bjudit in forskare, lantbrukare, experter, opinionsbildare och politiker för att föreläsa och diskutera vad politiken kan göra för att underlätta omställningen mot en mer växtbaserad kost.

Djurhållning och köttkonsumtion på dagens nivå ger upphov till många allvarliga miljöproblem. De flesta kommuner jobbar idag aktivt för att minska på köttet i skolor och annan kommunal måltidsverksamhet. I rikspolitiken har det dock länge varit segt att få igenom åtgärder.

Men nu verkar riksdagspolitikerna vakna och allt fler motionerar om konkreta styrmedel. Svensk mat- och miljöinformation hoppas att detta leder till att åtgärder införs innan valet och att nästa regering fortsätter att jobba med frågan efter valet.

Inför Vegoforum har Svensk mat- och miljöinformation därför frågat riksdagspartierna hur de vill jobba för minskad köttkonsumtion under nästa mandatperiod. Frågorna grundar sig i rapporten Åtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion, som getts ut av Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling, en akademi som regeringen har tillsatt. En rapport som i skarpa ordalag efterlyser styrmedel för minskad animaliekonsumtion. Gå in på Svensk mat- och miljöinformations webbplats och ta del av vad partierna svarar på dessa frågor.

MER INFORMATION OM VEGOFORUM
Mer information och fullständigt program finns på Vegoforums webbplats och Facebooksida:
> vegoforum.se
> facebook.com/vegoforum

TID OCH PLATS
7 oktober 2017 kl. 10.30-15.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

KONTAKT
Maila eller ring om du vill boka tid för intervju med någon av föredragshållarna eller har andra frågor om eventet.

Pia Hall, presskontakt, Svensk mat- och miljöinformation
Telefon: 070-358 56 65
E-post: hall@smmi.se

OM ARRANGÖREN
Vegoforum arrangeras för sjätte året i rad av Svensk mat- och miljöinformation i samarbete med ABF Stockholm. Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening som informerar om matens miljöpåverkan och arbetar för en hållbar livsmedelssektor. Läs mer på vår webbplats smmi.se.

Pressmeddelandet på MyNewsdesk

Pressmeddelandet som PDF

Vegoforum 7 oktober 2017

”Det senaste året har varit en fet smocka i ansiktet på alla som trodde att vegomaten bara var en trend. Vi har klampat in i mainstreammedia, blivit glädjechockade av en rad nya produkter och börjat se ett stort skifte i hur folk i allmänhet ser på en grönare tallrik.”

Mattias Kristiansson, chefredaktör på matmagasinet VEGO

 

Vegomaten håller på att bli mainstream, men politiken släpar efter. Det är idag allmänt känt att animalieindustrin har långtgående negativa konsekvenser för djur, människor och miljö. Men det går trögt när det gäller politiska åtgärder för att minska köttkonsumtionen.

Med Vegoforum vill vi skapa ett kunskapslyft om vegofrågor, såväl praktiskt i form av kunskap om vegoprodukter, som när det gäller miljöfrågor, djuretiska frågor, hälsofrågor, rättvisefrågor och samhällspolitiska frågor.

Till Vegoforum har vi bjudit in experter, politiker och de företag som tillverkar framtidens växtbaserade mat för att föreläsa, diskutera och debattera behovet av att minska köttkonsumtionen och äta mer vego. I år har vi speciellt fokus på vad politiken kan göra för att underlätta omställningen mot en växtbaserad kost.

Mattias Kristiansson är grundare och chefredaktör på Sveriges första helvegetariska mattidning VEGO och en av föredragshållarna på Vegoforum. Bland övriga föredragshållare finns bland andra forskarna Sarah Säll och Emma Moberg, som berättar om ett pågående projekt på SLU om att inkludera maten i klimatskattesystemet. På plats kommer det också att finnas kommunalpolitiker som pratar om hur man kan minska köttkonsumtionen i skolor och annan kommunal verksamhet.

MER INFORMATION
Mer information och fullständigt program finns på Vegoforums webbplats och Facebooksida:

vegoforum.se
facebook.com/vegoforum

TID OCH PLATS
7 oktober 2017 kl. 10.30-15.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

KONTAKT
Maila eller ring om du vill boka tid för intervju med någon av föredragshållarna eller har andra frågor om eventet.

Pia Hall, presskontakt, Svensk mat- och miljöinformation:
Telefon: 070-358 56 65
E-post: hall@smmi.se

OM ARRANGÖREN
Vegoforum arrangeras för sjätte året i rad av Svensk mat- och miljöinformation i samarbete med ABF Stockholm. Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening som informerar om matens miljöpåverkan och arbetar för en hållbar livsmedelssektor. Läs mer på vår webbplats smmi.se.

Pressmeddelandet på MyNewsdesk

Pressmeddelandet som PDF