fbpx

Vegonorm på Vegoforum

Kampanjen Vegonorm arbetar för att bryta köttnormen och göra vegomat till det normala. Kampanjen jobbar mycket mot offentlig måltidsverksamhet och politiker.

Petronella Wadle

På kampanjens webbplats kan du bland annat hämta mallar till medborgarförslag om vegomat som standard och på kampanjens facebooksida delas dagligan massor av peppande och viktiga vegonyheter.

På Vegoforum deltar kampanjen med infobord och ett seminarium. Seminariet handlar om hur vi tillsammans – som aktiva inom organisationer och som privatpersoner – kan vända på köttnormen och arbeta för att vegomat ska vara standard på förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus. Vi diskuterar också hur vi kan uppmuntra riksdag och regering att stötta arbetet för minskad köttkonsumtion genom politiska styrmedel.

Seminariet inleds med en kort introduktion om matens miljöpåverkan och varför vi behöver minska konsumtionen av kött och andra animaliska produkter. Efter seminariet har du möjlighet att gå med i vegonormnätverket och utbyta erfarenheter och idéer med andra som jobbar för Vegonorm.

Seminariet leds av Petronella Wadle, som är socionom och vegoinspiratör och en veteran i Vegonormkampanjen.

Kött har mycket stor negativ miljöpåverkan och utgör en stor kostnad för skolor och andra offentliga måltidsanordnare.

– Genom att dra ner på eller helt ta bort köttet kan man satsa på bättre råvaror, ekologiska ingredienser och vidareutbildning för skolbespisningspersonal, så att maten blir miljövänligare, nyttigare och framför allt godare – utan att det kostar mer, säger Petronella Wadle.