fbpx

Vego i kommunpolitiken

”Jag tycker att frågan om minskad köttkonsumtion, och animaliekonsumtion i allmänhet, är viktig och jag har arbetat för en minskning på de sätt jag kan i min kommun!”

Det säger Samuel Skånberg som är kommunfullmäktigeledamot i Haninge för Vänsterpartiet och en av dem som kommer att medverka i Vegoforums paneldiskussion Så arbetar vi för minskad köttkonsumtion. Kommunpolitiskt engagemang kan leda till relativt direkta och konkreta resultat, något som har blivit tydligt för Samuels del.

Samuel Skånberg

– Jag har ställt interpellationer om köttkonsumtion och lagt en motion om att kökspersonal i kommunens kök ska gå fortbildningskurs i vegetarisk och vegansk matlagning, ges kunskap om livsmedelspåverkan på klimat och miljö och minska andelen måltider som är baserade på kött- och mejeriprodukter.

Samuel sitter också med i Hållbarhetsberedningen som tagit fram ett förslag till ett klimat- och miljöpolitiskt program. Han har drivit frågan om att de ska införa ett mål för att minska köttkonsumtionen och alla partirepresentanter i Hållbarhetsberedningen står bakom programmet och dess mål.

– Så målet om minskad köttkonsumtion ser ut att gå igenom. Det känns väldigt roligt!

Köttskatt, eller mer exakt punktskatt på livsmedel med hög klimatpåverkan, var uppe som fråga på Vänsterpartiets förra kongress. Det fanns flera motioner i frågan. Den motion Samuel hade skrivit under gick nästan igenom, men i slutändan landade kongressen i att Vänsterpartiet inte ska driva frågan om köttskatt som parti. Istället ska man jobba på andra sätt för att minska köttkonsumtionen.

– I riksdagen har vi lagt motioner om att minska köttkonsumtionen, t.ex. 2013 om att minska köttkonsumtionen med 25 procent till 2020 (jämfört med 2013). Detta fick vi inte igenom, det vara bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som röstade för. Men det ser ut som att vi i Haninge får igenom motsvarande mål på kommunal nivå!

Samuel menar att det är viktigt att vi på allvar börjar diskutera frågor som har med djurindustrin att göra.

– Att minska köttkonsumtionen i offentlig sektor är en självklar del, att diskutera att öka momsen på animalier och minskad moms på baljväxter och alternativ till animalier är en annan. Och att på allvar ta upp de orättvisa och skeva subventionerna som gynnar animalieindustrin är ett måste. Det måste vara den som står för utnyttjande av djur som bör förklara sin ståndpunkt, inte de som vill få ett slut för onödigt lidande.

Att kombinera förändringar i den egna livsstilen med politiska insatser är ett måste enligt Samuel.

– Det är viktigt att ta vara på sitt egna driv och äta mindre animalier och liknande livsstilsändringar, men det blir nästan helt bortkastat om man inte samtidigt driver på politiskt. Det kan handla om att maila sina kommunpolitiker och fråga vad de gör för att minska köttkonsumtionen eller skriva ett medborgarförslag om att minska köttkonsumtionen med 25 procent. Det handlar också om att prata med familj, vänner och arbetskamrater. Om man själv inte gör några livsstilsförändringar så är det viktigt att man för den sakens skull inte klankar ner på andra som gör livsstilsförändringar och driver på frågan. Man kan engagera sig politiskt på olika sätt. Antingen går man med i politiskt parti som driver klimatfrågan eller så engagerar man sig i en organisation som Svensk mat- och miljöinformation, Naturskyddsföreningen eller någon djurrättsorganisation.

TIPS
Kampanjen Vegonorm har lagt upp motionsutkast om vegomat som standard, som kan användas som medborgarförslag eller som motion till kommunfullmäktige eller en förenings årsmöte.

Utkast medborgarförslag